ЛАЗЕРНИ МОДУЛИ

Delta Spectrum LAB

Delta Spectrum LAB са със стабилна мощност и висока производителност  лазерни диодни източници с различен режим на работа.Ние предалгаме различна дължина на вълната и изходна лазерна мощност.Отлично качество на лазерният лъч с ниска дивергенция.Към лазерната глава се включва и мощно лабораторно захранване.

Дължина на въланта с висококачествени лазерни полупроводникови диоди – 445nm,462nm,505nm,515nm,520nm,532nm,637nm,638nm. Режими на работа Single Mode и Multimode

Всеки лазер притежава TEC охлаждане и гъвкав интерфейс, позволяващ цифрова или аналогова модулация.От контролната кутия потребителя може лесно и прецизно да настройва интензитета на лазера , който се индикира в „%“ на дисплеят.

Delta Spectrum LAB са идеални за изследване, поточна цитометрия, микроскопско осветление и индустриални приложения ,като гривиране и рязане на различни материали.Лазерната контролна кутия интегрира мощно захранващо устройство и собствено лазерно управеление, което съдържа бърз аналогов лазерен драйвер и цифрово управление TEC. Контролната кутия контролира работата на лазера по всяко време, измерва работните температури в лазерния модул и лазерната контролна кутия. При аварийни условия, напр. прегряване или изключен ключ, прекъсва захранването на лазерния модул, предотвратявайки евентуални повреди.Дисплеят на контролния панел показва някои важни параметри като работните температури, режима на модулация и интензитета на лазерния лъч.

Като опция може да се предложи специален Софтуер с USB връзка с компютър, таблет или смартфон.